Úvod

 Provozování nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu:

a) praktické lékařství pro dospělé

b) vnitřní lékařství 

c)  kardiologie

d) rehabilitační a fyzikální medicína a  výkony v oblasti myoskeletální medicíny 

Ordinace: Poliklinika Kartouzská 6, Praha 5 , PSČ: 150 00

Pojišťovny: 111 , 207, 211, 201, 205 , 209 a 213

Přijímáme nové pacienty:Ano

MAINMED s.r.o.
Kartouzská 6
150 00 Praha 5

Telefon: 257 314 723